Pałac Łomnica Hotel & Restauracja 19.06.2019 09:32:00

Wakacyjna przygoda z kaligrafią – szkoła z dawnych lat

✍ Czy stalówką pisze się trudniej niż długopisem? Co to jest kałamarz? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy mogą dowiedzieć się dzieci odwiedzające Muzeum Pałac Łomnica podczas tegorocznych wakacji.
☀Zapraszamy na wakacyjną przygodę z kaligrafią w klasie szkolnej z czasów PRL. Już od 23 czerwca do 25 sierpnia w każdą niedzielę w godz. 11.00-14.00. dzieci mogą przenieść się do szkoły z lat 60. XX w., zasiąść w oryginalnych drewnianych ławkach i na specjalnie opracowanych wzornikach kaligrafować stalówką i atramentem.
Dodatkowo oczywiście zachęcamy do zwiedzania wystawy – dla najmłodszych przygotowane są specjalne filmy! To wszystko zaledwie w cenie 9 zł/dziecko – tyle wynosi cena biletu wstępu do muzeum dla dzieci do lat 18!, Koszt biletu rodzinnego 2+2 – 57,- zł.

Sommer Abenteuer mit Kalligraphie – Schule wie früher

✍ Ist es schwieriger, mit einer Feder als mit einem Stift zu schreiben? Was ist ein Tintenfass? Dies und viele andere interessante Dinge können Kinder, die das Museum Schloss Lomnitz während der Sommerferien besuchen kennenlernen.
☀Wir laden Sie zu einem Sommer Abenteuer mit Kalligraphie in einem Schlossklassenzimmer aus der Zeit der Volksrepublik Polen ein. Während der Sommerferien können die Kinder ab dem 23. Juni bis zum 25. August jeden Sonntag von 11. 00 bis 14. 00 Uhr in die Schule aus den 1960er Jahren gehen, auf originalen Holzbänken sitzen und Kalligraphie mit Feder und Tinte auf speziell entworfenen Mustern durchführen.
Darüber hinaus laden wir Sie natürlich zum Besuch der Ausstellung ein – spezielle Filme sind für die kleinen Besucher vorbereitet! Das alles zum Preis von nur 9 PLN/Kind – das ist der Preis für ein Ticket ins Museum für Kinder unter 18 Jahren, der Preis für ein Familienticket 2+2 beträgt – 57,- PLN.

Pałac Łomnica Hotel & Restauracja
Czytaj cały artykuł