Miasto Jelenia Góra 14.06.2019 06:55:51

Na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra w zakładce JBO 2020 zamieszczone zostały projekty, które przeszły ocenę formalną.

Do kolejnego etapu jakim jest ocena merytoryczna projektów (od 08.07.2019 r. do 31.08.2019 r.) zakwalifikowanych zostało w sumie 47 projektów na łączą sumę 10 463 647,51 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami!
link: http://bit.ly/2XKCsC3

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł