Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje

Bezpieczne korzystanie z maszyn rolniczych i narzędzi       
                                                                
Podstawą bezpiecznej praca w gospodarstwie rolnym są sprawne maszyny i narzędzia oraz  odpowiednio zabezpieczone ruchome części tych urządzeń. Przed pierwszym uruchomieniem każdej maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi (szczególną uwagę należy zwrócić na rozdziały dotyczące mechanizmów działania oraz bezpiecznego użytkowania), zapoznać się z naklejkami ostrzegawczymi na maszynach oraz stosować się do symboli ostrzegawczych i zaleceń producenta.   

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł