Oławska policja otrzymała dwa automatyczne defiblyratory ratujące życie w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia

Starosta Powiatu Oławskiego, Zdzisław Brezdeń przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oławie, nadkom. Pawła Urbańczyka, dwa urządzenia ratujące życie w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia.

jelenia-gora.policja.gov.pl
Czytaj cały artykuł