Miasto Jelenia Góra 30.05.2019 18:09:13

W dniu dzisiejszym na pierwszej sesji spotkali się Radni Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice.

W tajnym głosowaniu Radni dokonali następującego wyboru:
Przewodniczącym Rady Dzielnicy został Pan Jerzy Bilski (zdjęcie nr 1)
Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Jerzy Budziosz (zdjęcie nr 2)
Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Uzdrowiskowej został Pan Marcin Polowczyk (zdjęcie nr 3)
Wiceprzewodniczącym Zarządu Dzielnicy Uzdrowiskowej został Pan Marcin Sidziński (zdjęcie nr 4)
Sekretarzem Zarządu Dzielnicy Uzdrowiskowej został Pan Maciej Kaczor (zdjęcie nr 5)

Serdeczne gratulacje !

Następna Sesja Rady Dzielnicy Uzdrowiskowej Cieplice zwołana została na 4 czerwca na godzinę 17:00.
W kadencji 2019-2023 Rada Dzielnicy Uzdrowiskowej liczyć będzie 14 Radnych.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł