Ciężki sprzęt na drogach

Mimo, iż czerwcowy sprawdzian szkoleniowy Czarnej Dywizji, ćwiczenie taktyczne z wojskami DRAGON-19 rozpocznie się w czerwcu, to już za kilka dni na drogach zachodniej części Polski należy się liczyć ze wzmożonym ruchem sprzętu wojskowego, przemieszczającego się w rejony przyszłych ćwiczeń.


2018-05-24-RM-droga hanibala-004


Poczynione jeszcze w marcu w siedzibach Lubuskiego i Szczecińskiego Urzędu Wojewódzkiegouzgodnienia w zakresie przemieszczenia po drogach publicznych znacznych ilości sprzętu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) już niebawem zweryfikowane zostaną w praktyce.

Zapewnienie bezpiecznego, bezkolizyjnego przemieszczenia sprzętu wojskowego stanowi dla 11LDKPanc najistotniejszy priorytet w etapie przygotowania ćwiczenia. Począwszy od pierwszych dni maja, aż po koniec miesiąca kilkaset egzemplarzy różnego rodzaju ciężkiego sprzętu włączy się w ruch drogowy, podążając w kierunku drawskiego poligonu, z wykorzystaniem między innymi drogi ekspresowej S3.


2018-05-24-RM-droga hanibala-158


Mimo, iż newralgiczne pod względem bezpieczeństwa w komunikacji miejsca zabezpieczone będą zarówno przez Policję Państwową, jak i wojskowe kompanie regulacji ruchu, bezwzględnie należy wzmóc czujność i zachować szczególną ostrożność. Wprawdzie wojsko przemieszczać się będzie w pilotowanych i ubezpieczanych przez policję i Żandarmerię Wojskową kolumnach, niemniej przestrzegamy kierowców indywidualnych przed próbami wyprzedzania tych wielotonowych wojskowych maszyn.


2018-05-24-RM-droga hanibala-023


Praktyczny ruch wojsk poprzedzi zaplanowane odpowiednio wcześniej szkolenie żołnierzy Czarnej Dywizji z podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie przemieszczania kolumn po drogach publicznych. Ważną informacją użytkowników dróg jest fakt, iż wojskowe kolumny przemieszczać się będą nie tylko w nocy, ale również w dzień.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł