Jesteśmy zdruzgotani decyzją zawieszenia strajku

strimeo.tv

Jesteśmy zdruzgotani decyzją zawieszenia strajku