Termy Cieplickie – zaproszenie do składania ofert


Spółka Termy Cieplickie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych i pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej, obejmujących pomiary oraz wymagane badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

jeleniagora.naszemiasto.pl
Czytaj cały artykuł