Wielkie sprzątanie Borowego Jaru

Sprzątanie - Borowy Jar 2019W ramach Światowego Dnia Ziemi w dniach 25 i 26 kwietnia 2019 roku, na terenie Borowego Jaru tj. od stóp Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze do Jeziora Modrego w Siedlęcinie, odbędzie się akcja porządkowania ścieżek spacerowych i brzegów rzeki Bóbr. W dwóch punktach, będą wydawane ochotnikom worki i rękawice. Zapraszamy do udziału ochotników – przyda się każda para rąk do pomocy.

Termin: 25-26 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00-14:00.

Po uprzątnięciu terenu w drugi dzień, działania mogą zakończyć się wcześniej.

Punkty wydawania worków i rękawic:

1. Jelenia Góra: Al. Bolesława Krzywoustego (skrzyżowanie dróg pod Grzybkiem),

2. Siedlęcin: okolice Gościńca Perła Zachodu.

Teren: Borowy Jar to cenny i malowniczy obszar, leżący na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Jar rozciąga się od stóp Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze do Jeziora Modrego w Siedlęcinie. Na terenie Borowego Jaru, wzdłuż rzeki Bóbr znajdują się ścieżki pieszo-rowerowe, które są użytkowane przez mieszkańców i turystów odwiedzających Kotlinę Jeleniogórską. Częste zmiany poziomu wody, nieregularne koryto rzeki oraz naturalnie zarośnięte brzegi, sprzyjają zatrzymywaniu się i gromadzeniu śmieci.

Cel akcji: Głównym celem akcji, jest uporządkowanie wyjątkowo urokliwej trasy spacerowej, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi mieszkańców na problem zalegających wzdłuż rzek i terenów rekreacyjnych śmieci. Niestety, odpady znalazły się w tych miejscach z powodu niewłaściwego postępiania ludzi. Akcja łączy edukację z działaniami praktycznymi, tak aby rozwijać świadomość ekologiczną mieszkańców oraz umożliwić wypracowanie i utrwalenie odpowiednich zachowań i nawyków w zakresie gospodarowania odpadami.

Uczestnicy:

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra

Miasto Jelenia Góra

Gmina Jeżów Sudecki

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Związek Gmin Karkonoskich

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze

Dolnośląski WOPR Oddział Jelenia Góra

Grupa Karkonoska GOPR

Koło Łowieckie Muflon

Polski Związek Wędkarski w Jeleniej Górze

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Stowarzyszenie “Jeleniogórska Promenada Bobru”

Gościniec Perła Zachodu

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł