Miasto Jelenia Góra 12.04.2019 12:25:10

W kwietniu rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Listy dla Ziemi, podczas której dzieci
i młodzież, w formie listów, zachęcają dorosłych do proekologicznych działań na rzecz natury.
W tym roku w naszym mieście do akcji zgłosiło się 8 miejskich placówek oświatowych.
Autorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja ekologiczna ARKA.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł