Strajk nauczycieli w Jeleniej Górze objął wszystkie oświatowe placówki samorządowe

Strajk nauczycieli w Jeleniej Górze objął wszystkie oświatowe placówki samorządowe, przedszkola i szkoły. Rodzice, uprzedzeni o tej sytuacji nie wysłali dzieci do szkół. Odsetek nauczycieli strajkujących w różnych placówkach jest rozmaity, niemniej z reguły sięga powyżej 50% stanu zatrudnienia, a tam, gdzie jest nieco mniejszy, najczęściej grupa nauczycieli przebywa na zwolnieniu lekarskim L-4. Nie strajkuje Żłobek Miejski (jest placówką niepedagogiczną).


P1120634


Szacując liczebność grup strajkujących nauczycieli w poszczególnych szkołach można zaobserwować spore zróżnicowanie tego zjawiska, w dwóch przypadkach przedszkoli i jednym – szkoły średniej odsetek strajkujących spada poniżej 50% (przy czym we wspomnianej szkole kilku nauczycieli korzysta z L-4), w zdecydowanej większości placówek ten wskaźnik przekracza 80, a w dziewięciu – przekracza 90%. Te wskaźniki nie zależą od wielkości szkoły, zarówno w największej (SP 11), jak i najmniejszej (SP 5) odsetek strajkujących sięga powyżej 90 % ogólnego stanu.


P1120627-2


– Dziękuję Mieszkańcom Jeleniej Góry – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Jeleniej Góry – za zrozumienie trudnej sytuacji nauczycieli i roztoczenie opieki nad dziećmi w domach. Dziękuję też tym Pracodawcom, którzy rozumiejąc złożoność problemu zezwolili i stworzyli warunki, by rodzice, którzy nie mieli innej możliwości zapewnienia dzieciom opieki mogli pojawić się z nimi w swoich miejscach pracy, tym gdzie nie dezorganizuje to realizacji obowiązków pracowniczych.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł