Ustawa o zamianie użytkowania wieczystego wymaga nowelizacji

Ustawa o zamianie użytkowania wieczystego na prawo własności jeszcze na dobre nie weszła w życie, a już wymaga nowelizacji. Ustawodawca nie przewidział m.in. sytuacji, kiedy na gruncie przeznaczonym na cele mieszkaniowe stoi inny obiekt (np. trafostacja, co się zdarza nierzadko). Wówczas, zanim nastąpi zamiana na prawo własności – niezbędne jest dokonanie nowego podziału geodezyjnego i wydzielenie działki pod wspomnianą trafostację.

Jeszcze bardziej kłopotliwa jest sprawa, gdy w domu mieszkalnym wielorodzinnym jedno choćby na sto mieszkań należy do cudzoziemca ( to także nie jest już teraz sprawa wyjątkowa). Taka sytuacja także wstrzymuje wszelkie procedury zamiany prawa użytkowania w prawo własności. W praktyce stosowania tej ustawy pojawiają się przypadki wymagające szczególnych rozwiązań, niektóre – jak choćby wspomniane – noweli do ustawy ze względu pospieszne stanowienie prawa.

– Niemniej postępy w realizacji przekształceń w przypadku Jeleniej Góry można oceniać jako co najmniej dobre – powiedział przedstawiciel Wydziału UM. – Nasz Urząd wydał już ponad półtora tysiąca zaświadczeń w przypadku użytkowania na gruncie komunalnym (na niespełna 13 tys. adresów), podczas gdy w Warszawie wydano niewiele ponad. 2.000 zaświadczeń (na 440 tys. adresów).

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł