Całkowita utrata dotacji na remont teatru?

tvdami.eu

Całkowita utrata dotacji na remont teatru?