Senator Krzysztof Mróz na temat gospodarności władz miasta

Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła 29.03.2019 się konferencja prasowa zorganizowana przez senatora RP Krzysztofa Mroza, szefa jeleniogórskiego PiS Ireneusza Łojka oraz Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Jeleniej Góry. Jej tematem była utrata części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na remont Teatru im. C. K. Norwida.


IMG 20190329 110943


Konferencję rozpoczął radny Józef Rypiński, który odniósł się do zmian w budżecie miasta podczas środowej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Przegłosowane przez Platformę Obywatelską zmiany dotyczyły przekształcenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w dotację celową w związku z brakiem dofinansowania z budżetu UE na remont Teatru im. C. K. Norwida. Senator Krzysztof Mróz w swoim wystąpieniu wypominał władzom Jeleniej Góry nieumiejętność wykorzystania środków zewnętrznych przez miasto. Przywoływał przykład kilku inwestycji, m. in. budowy pływalni „Delfinek” przy SP nr 10, która, mimo przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nie została rozpoczęta.

Przykład utraty części dofinansowania remontu jeleniogórskiego teatru jest, zdaniem senatora Mroza, kolejnym dowodem na nieudolność władz miasta. Zgodnie z przekazanymi przez senatora informacjami ok. 6,5 mln złotych zostało bezpowrotnie stracone, ważą się obecnie losy pierwszej transzy w wysokości 6,9 mln. Zdaniem Krzysztofa Mroza pełną odpowiedzialność polityczną za tę sytuację ponoszą były prezydent miasta Marcin Zawiła oraz obecny, Jerzy Łużniak. „Apeluję do Jerzego Łużniaka i Marcina Zawiły, aby zrezygnowali ze swoich wynagrodzeń. Honorowo nie powinni wziąć ani grosza ze swego wynagrodzenia, aby, chociaż w niewielkim stopniu, zwrócić pieniądze, które miasto straciło pod rządami obu prezydentów” – powiedział senator Mróz.

„Szacowane dochody z CIT-u do budżetu miasta za rok 2019 to trochę ponad 6 mln złotych, więc, można powiedzieć, że dzięki „operatywności” pana prezydenta straciliśmy dochody z CIT-u” – kontynuował szef jeleniogórskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Ireneusz Łojek. Zadał on pytania o odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, przypominając jednocześnie, że w 2016 roku powstał zespół mający za zadanie nadzorowanie inwestycji w teatrze, którego przewodniczącym był obecny prezydent, Jerzy Łużniak.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł