Podpisanie umów dofinansowania unijnego dla projektów transportowych

IMG 0402W Ministerstwie Infrastruktury doszło dziś (26 marca) w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego do uroczystego podpisania realizowanych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 dla ośmiu projektów kolejowych oraz jednego drogowego. Łączna kwota dofinansowania z UE wyniesie 1,2 mld złotych i będzie przeznaczona także na projekty w naszym regionie.

Wśród beneficjentów znalazła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która uzyskała dofinansowanie na budowę obwodnicy Bolkowa w ciągu DK 3/DK5. Całkowita wartość tego projektu to 94,9 mln zł a dotacja unijna to blisko 67 mln zł. „Uruchomienie obwodnicy to nie tylko odciążenie Bolkowa od nadmiernego ruchu, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. To także szybszy i bezpieczniejszy dojazd mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej do Wrocławia oraz tysięcy turystów, którzy wybierają się w Karkonosze.” – skomentował obecny na uroczystości senator Krzysztof Mróz. Uroczystego podpisania umowy o dofinansowaniu dokonali Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Nową drogą pojedziemy już w przyszłym roku.

W gronie ośmiu projektów kolejowych, które otrzymają dofinansowanie znalazły się dwa , które realizowane są na Dolnym Śląsku. Pierwszym z nich to modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 wraz z przedłużeniem przy linii 311 oraz wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282. Jego wartość całkowita to 122,5 mln zł, a wartość dofinansowania z UE to 83,8 mln zł. Zakłada on przebudowę 7 dworców kolejowych w województwie dolnośląskim: Węgliniec, Bolesławiec, Malczyce, Imbramowice, Wałbrzych Główny, Boguszów-Gorce Zachód i Szklarska Poręba Górna. W ramach inwestycji dokonana zostanie przebudowa i modernizacja istniejących dworców, przywrócenie historycznego wyglądu obiektów oraz zintegrowanie dworców z innymi środkami transportu. W ramach projektu zostanie wybudowana także infrastruktura dworcowa zapewniająca lepszą obsługę pasażerów, poprawę bezpieczeństwa oraz przystosowanie obiektów dworcowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Drugim z nich jest „Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych” o wartości całkowitej 211,5 mln zł, w tym 146 mln zł ze środków unijnych. Projekt zakłada zabudowę urządzeń Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na 133 obiektach obsługi pasażerów w tym na terenie województwa dolnośląskiego. Dzięki tej inwestycji wzrośnie komfort podróżowania, skróci się czas potrzebny pasażerom na odnalezienie poszukiwanej informacji a poprawa sprawności monitoringu wizyjnego wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł