UWAGA !!! Most w Siedlęcinie wyłączony z użytkowania

 Gmina Jeżów  Sudecki otrzymała  informację o wyłączeniu z użytkowania mostu w Siedlęcinie mieszczącego się w drodze powiatowej nr 2646D.
„Wydział Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze informuję, że nastąpiła zmiana w terminie wykonania prac na obiekcie mostowym w Siedlęcinie z przesunięciem o jeden dzień tj. na dzień 21.03.2019r. do 22.03.2019r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ani Inwestora. Ze względu na całkowite zamknięcie obiektu mostowego, także dla ruchu pieszego – w dniach 21-22.03.2019r., jest planowany przewóz osób (dzieci) mieszkających na terenie Siedlęcina “Górnego” do szkoły podstawowej, a korzystających z obecnie przygotowanej przeprawy dla pieszych. Szkoła indywidualnie ustali harmonogram przewozów z wynajętym przez Starostwo Powiatowe przewoźnikiem.
Pismo podpiał:
Jacek Jakubczak
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
email: j.jakubczak@powiat.jeleniogorski.pl

szczegóły

doatkowa informacja z dnia 2019-03-20 – więcej

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł