Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Gminy Jeżów Sudecki, która odbędzie się dnia  25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy -Jeżów Sudecki, ul. Długa 63.

1.Otwarcie Sesji:
    a/ stwierdzenie kworum,
    b/ wybór protokolanta,
    c/ wyłożenie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł