Miasto Jelenia Góra 19.03.2019 18:18:00

Dzisiaj rozpoczęła działalność Miejska Rada Seniorów!.
Nabór kandydatów prowadzony był w terminie od dnia 21 stycznia do dnia 18 lutego 2019 roku.
W tym czasie do Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta wpłynęło 46 kandydatur z różnych środowisk i organizacji pozarządowych, spośród których w trakcie dzisiejszego głosowania wybranych zostało 11 reprezentantów Rady.
Poniżej lista przedstawicieli Rady Seniorów w kadencji 2019-2024 (według ilości zdobytych głosów)

1. Józef Puszczyński
2. Bartosz Lipiński
3. Zdzisław Ciechanowski
4. Jan Andrzej Nowak
5. Wiktor Żuryński
6. Mirosława Jośko
7. Marek Dębski
8. Tadeusz Gardziejewski
9. Anna Moskal
10. Barbara Zagrobelna
11. Czesław Robak

Z tego grona na pierwszym posiedzeniu wybrane zostanie Prezydium Rady.

Gratulujemy nowo-wybranym członkom Miejskiej Rady Seniorów!

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł