Opłata za gospodarowanie odpadami – za dzieci też płacimy

smieci dzieciWydział Gospodarki Komunalnej UM w Jeleniej Górze przypomina o obowiązku regularnego wnoszenia opłaty za wywóz śmieci, jednocześnie przypomina po raz kolejny, że w przypadku ustawy o zagospodarowaniu odpadów komunalnych każda osoba zamieszkała, niezależnie od wieku, jest zobowiązana do wnoszenia takiej opłaty.

O ile w przypadku środków transportu, żywienia, czy tp. dziecko traktowane jest z reguły ulgowo, to w przypadku odpadów – nie. Dla każdego rodzica jest zresztą oczywiste, że w kwestii „produkcji śmieci” nawet opieka nad malutkim nawet dzieckiem (biorąc pod uwagę choćby pampersy) jest źródłem wytwarzania ponadprzeciętnej masy odpadów, w tym – niepodlegających recyklingowi.

Opłata za gospodarowanie odpadami – za dzieci też płacimy

Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wszystkich mieszkańców nieruchomości w tym również dzieci.

Z uwagi na pojawiające się wśród mieszkańców opinie, że „dzieci nie muszą płacić za śmieci” przypominamy, że obowiązek ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakłada na wszystkich mieszkańców ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Żaden mieszkaniec miasta, nie jest zwolniony z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, Urząd Miasta apeluje do właścicieli nieruchomości, aby wykonywali nałożony obowiązek związany z deklarowaniem w urzędzie, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość, również dzieci i emerytów.

Należy zaznaczyć, że dzieci wytwarzają tyle samo odpadów komunalnych co osoby dorosłe. Aby uzmysłowić sobie, ile odpadów wytwarza niemowlę wystarczy zliczyć miesięczną ilość „wyprodukowanych” pampersów, chusteczek nawilżających, opakowań po produktach spożywczych i kosmetycznych, tekstyliów czy opakowań po lekach. Znaczna część odpadów wytwarzanych przez dzieci, nie nadaje się do recyklingu np. środki higieniczne.

W ostatnim czasie do Urzędu Miasta przychodzi wielu rodziców, którzy tłumaczą, że nie wiedzieli o obowiązku płacenia za dzieci. Dlatego przypominamy o konieczności zgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość i dokonywania opłat.

Urzędnicy weryfikują ilość osób zamieszkujących na nieruchomościach, porównując dane ewidencyjne ze złożonymi deklaracjami za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieruchomości, na której ustalono mniejszą ilości zadeklarowanych osób, wzywa się właścicieli nieruchomości do złożenia prawidłowej deklaracji. Jeżeli ze strony właścicieli nieruchomości nie ma reakcji, następuje wszczęcie postępowania administracyjnego i opłata za gospodarowanie odpadami jest nakładana decyzją wymiarową, nierzadko sięgającą 2014 roku. Regulowanie opłat za trzy lub cztery lata wstecz, jest znacznym wydatkiem i dla niektórych rodzin może okazać się problematyczne. Dlatego zachęcamy mieszkańców do niezwłocznego deklarowania prawidłowej ilości osób mieszkających na nieruchomości i regularnego ponoszenia opłat za wszystkich domowników.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, które niezmiennie obowiązują od marca 2014 roku i wynoszą:

– zbiórka selektywna – 15zł /osobę/ miesiąc,

– zbiórka nieselektywna – 25zł /osobę/ miesiąc.

Wszelkich informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Referat Gospodarki Odpadami, który mieści się przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze (pok. 204), tel. 75 75-49-896


portalik24.pl
Czytaj cały artykuł