Miasto Jelenia Góra 18.03.2019 15:10:01

W Muszynie trwa spotkanie samorządowców skupionych wokół Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Miasto Jelenia Góra reprezentuje Jerzy Łużniak.
Jednym z punktów dzisiejszych obrad konwentu były wybory władz na kadencję 2019-2023. Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry wybrany został Zastępcą Prezesa Stowarzyszenia.

Poniżej skład Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP:

1. Jan Golba – Prezes
2. Leszek Dzierżewicz – Zastępca Prezesa
3. Jerzy Łużniak- Zastępca Prezesa
4. Wojciech Farbaniec- Członek Zarządu
5. Aleksandra Gosk- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Mirosława Boduch- Przewodnicząca
2. Adriana Cerkowska- Markiewicz- Sekretarz
3. Grzegorz Niezgoda- Członek
4. Stanisław Rokosz- Członek
5. Mateusz Jellin- Członek

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł