Rośnie zainteresowanie zakupem nieruchomości

ofe do czego jestNie gaśnie zainteresowanie zakupem nieruchomości w Jeleniej Górze. – Można powiedzieć wręcz, że ono dynamicznie rośnie – powiedział Jerzy Łużniak, Prezydent Miasta. – Przy czym nie dotyczy to wyłącznie sprzedaży mieszkań za 1 % ich wartości dotychczasowym najemcom, akurat ta sprzedaż i w pojęciu wartościowym i ilościowym jest śladowa – większość możliwych do zakupu mieszkań już ma swojego prywatnego właściciela, a kwoty z tej sprzedaży pozyskiwane są symboliczne.

Natomiast ze sprzedaży nieruchomości od początku 2019 r. pozyskaliśmy już ok. 1.600.000 zł, natomiast w różnej fazie procedury sprzedaży znajdują się nieruchomości gruntowe i obiekty o wartości ok. 3.400.000 zł. Można przyjąć, że w I kwartale wartość sprzedaży sięgnie ponad 5,1 mln zł. Warto sobie uzmysłowić, że sprzedaż majątku Miasta nie jest uszczupleniem tego majątku, a odwrotnie – nowy, prywatny właściciel z tytułu posiadania nieruchomości będzie opłacał podatki, a przede wszystkim – zainwestuje własne środki w utrzymanie, poprawę stanu, czy zabudowę działek i obiektów.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł