Miasto Jelenia Góra 06.03.2019 15:45:01

Zgodnie z dzisiejszą uchwałą Radnych Jeleniej Góry,
9 czerwca 2019 roku odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocniczej Uzdrowisko Cieplice (III kadencja).
☑️Wkrótce na miejskich stronach pojawi się kalendarz wyborczy, natomiast przypominamy, że czynne (prawo wybierania) i bierne (prawo wybieralności – kandydowanie) mają osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na terenie Dzielnicy.
☑️Osoby te muszą figurować na dzień wyborów w rejestrze wyborców Miasta.
☑️Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
☑️W skład Rady wchodzi 15 radnych, których kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
📷W galerii znajdziecie Państwo mapkę , która jest załącznikiem do uchwały z dnia 13 lutego 2019 roku i dotyczy granic jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra. Jest to o tyle ważne, gdyż Rada pochodzi z wyboru mieszkańców Dzielnicy (nie całych Cieplic)

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł