Ogłoszenie

Zgodnie z § 24 Statutu Sołectwa Jeżów Sudecki  zarządzam zwołanie ZEBRANIA WIEJSKIEGO na dzień  18 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 17.45 – w Euroregionalnym  Centrum Spotkań Gmin Partnerskich,  Jeżów Sudecki ul. Kręta 27

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł