„Jeleniogórskie szkoły = gwarancja wysokiej edukacji”

„Jeleniogórskie szkoły = gwarancja wysokiej edukacji” – to tytuł projektu, który będzie realizowany przez dwa kolejne lata i dotyczyć ma wyrównywania szans edukacyjnych. Weźmie w nich udział 9 jeleniogórskich placówek edukacyjnych, w tym 5 szkół podstawowych i 4 szkoły średnie. Wartość projektu ogółem – 3 mln zł, z czego Miasto inwestuje 5% (głównie przez aport, czyli udostępnianie sal), natomiast reszta pochodzi ze środków zewnętrznych. Warte podkreślenia – z budżetu Państwa pochodzi 10% środków, a dofinansowanie Unii Europejskiej – to 85% wartości całego projektu.

P1080013– Zajęcia realizowane będą głównie w formie kół zainteresowań ze sfery tzw. kompetencji kluczowych, to znaczy znajomości języków, matematyki i in. podstawowych przedmiotów – dowiedzieliśmy się. – Te zajęcia mają szczególne znaczenie dla dzieci, które nie zawsze nadążają z realizacją programu, a z różnych powodów (brak pieniędzy, czy brak zainteresowania ze strony rodziców) korepetycje indywidualne są dla nich niedostępne.

Kwota 3 mln zł, niezależnie od źródeł jej pochodzenia, to są spore pieniądze i wiele osób jest zainteresowanych, czy ktokolwiek w jakiś sposób może zmierzyć efektywność takiego kształcenia? – Bezpośrednich mierników w rodzaju możliwości porównania, czy ktoś poprawił stopień z „3″, na „4″, czy wyżej – nie ma – usłyszeliśmy odpowiedź. – To nie znaczy jednak, że efektywność nauczenia w ramach tego projektu nie jest mierzona. Świadczą o niej m.in. wyniki testów, badana jest frekwencja na zajęciach przez niezależne, niezapowiedziane zespoły, niektóre aspekty edukacji można ocenić także przez pryzmat wyników matur.

Ten projekt płynnie wpasowuje się w rytm takich działań prowadzonych już w przeszłości. Poprzedni, w którym brało udział 10 szkół i kosztował 1,8 mln zł (nosił nazwę „Wysoka jakość edukacji”) właśnie się kończy. Suma tych działań już niebawem będzie poddana weryfikacji w roku kolejnych egzaminów, w tym maturalnych.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł