Miasto Jelenia Góra 01.03.2019 15:02:01

Mija własnie 100 dni od wyborów samorządowych i przejęcia Urzędu Prezydenta Jeleniej Góry przez Jerzego Łużniaka. Na co m.in. można zwrócić uwagę z całego pakietu przedsięwzięć realizowanych w tym okresie:
– podpisano umowę na budowę ronda Goduszyńska/Lubańska/Trasa Czeska (10.12.), firma przejmuje właśnie plac budowy(1.03.) i od przyszłego tygodnia rozpoczyna prace
– rozpoczęły się działania dot. remontów dróg m.in. (remont ulicy Tabaki – umowa z 13.12.), ulica Nadbrzeżna (2,6 km przebudowy, za ponad 6,7 mln zł) – wybrano wykonawcę
– elektromobilność – trwają zapoczątkowane w ub. roku działania – powstaje „strategia elektromobilności dla Jeleniej Góry” (późną jesienią ub. roku uruchomiono stacje ładowania samochodów elektrycznych, trwają działania mające na celu kontynuowanie m.in. wymiany taboru MZK na bardziej przyjazny środowisku),
– zakupiono czujniki tlenku węgla, 70 rozdysponowano już między seniorami. Takich przedsięwzięć mających na celu popularyzację tych niedrogich, a bardzo użytecznych urządzeń będzie więcej
– otwarto pumptrack (14.11.), trwają prace przy single track (mimo zwalonych drzew i wynikających stąd utrudnień – w dobrym tempie)
– realizowana jest cała gama działań dot. termomodernizacji szkół i placówek oświatowych m.in. wymiana okien w handlówce, prace przy ZST Mechanik, i in.
– Jelenia Góra zajęła piąte miejsce w rankingu gmin, w grupie miast na prawach powiatu , wyróżnienie z rankingu miast wdrażających strategię zrównoważonego transportu
– otwarto Dom Dziennego Pobytu – Senior + przy ul. Wiejskiej (22..02) dla 30 osób
– w trakcie powoływania – Rada Seniorów (zebrano 46 kandydatów do wyłonienia Rady, niebawem sami seniorzy wyłonią z tego grona kilkunastoosobową Radę)
– Prezydent Miasta złożył projekt uchwały dot. bonifikaty (w wys. 99%)za przekształcenie gruntów z użytkowania wieczystego w prawo własności
– rozstrzygnięto konkurs na wykonanie boiska treningowego w Parku Sportowym Złotnicza (2,6 mln, zakończenie do sierpnia br.)
– przebudowa ulicy Krakowskiej z parkingiem „Park&Ride”
– nastąpił odbiór po budowie nowej ulicy Thebesiusa, dojazdu do Urzędu Skarbowego
– podpisano umowy na budowę boiska z Jagniątkowie – ok. 855 tys., zakończenie do lipca br
– zwiększono kwotę Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego (w 2014 r. było 300 tys., w ub. – 800. ys. W 2019 r. kwota ta wzrośnie 2,5-krotnie do 2. Mln zł)
– kontynuowane są prace przy usuwanie azbestu (w ub. roku 160 ton wyrobów)
– kończy się budowa obwodnicy Maciejowej (termin do końca maja jest – w świetle postępu prac – niezagrożony, a możliwe, że odbiór uda się przyspieszyć),
– kontynuujemy intensywną współpracę międzynarodową – przyjęliśmy (grudzień) studyjną delegację z Tarnopola i Jabłonnej, podpisano umowy o współpracy placówek oświaty (Ukraina), zorganizowano spotkanie z konsulem Generalnym Niemiec w sprawie D. Hauptmanna, odbyła się wizyta w Brukseli z samorządowcami, w trakcie której zwrócono komisarzom uwagę na potrzeby średnich miast
– zbudowano oświetlenie terenu zielonego – placu rekreacyjnego przy ul.K. Trzcińskiego
– trwają działania dot. realizacji budowy przedszkola przy ul. Kruszwickiej dla dzieci niepełnosprawnych
– hala widowiskowo-sportowa – zakończono etap wstępny tzw. dialogu technicznego
– z inicjatywy Prezydenta Miasta zapisano w projekcie budżetu na rok 2019 kilka istotnych dla mieszkańców autopoprawek, w tym:
* wprowadzono darmową komunikację MZK dla: dzieci i młodzieży uczące się, obniżono wiek uprawniający do bezpłatnych przejazdów autobusów dla seniorów (z 75 do 70 lat)
* wprowadzono kwoty na remonty chodników przy ul. Zjednoczenia Narodowego i Kruszwickiej
* wprowadzono środki na budowę „łącznika” ulic Ogińskiego i Elsnera
* zaplanowano środki na budowę parkingów na Zabobrzu

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł