Miasto Jelenia Góra 28.02.2019 18:00:01

Budowa “Obwodnicy Maciejowej” – stan prac:

☑️Zaawansowanie całej inwestycji to około 94%
☑️Zaawansowanie wykonania warstwy ścieralnej – ponad 75 %
☑️Zaawansowanie wykonania obiektów mostowych około 99% (pozostały jedynie prace wykończeniowe)
☑️Wykonanie ekranów akustycznych 100 %
☑️Wykonanie murów oporowych 100 %
☑️Zaawansowanie wykonania oświetlenia 98% (wbudowano łącznie 122 sztuk latarni na 124)
☑️Zaawansowanie montażu barier ochronnych 25%

Inwestycja ma zostać oddana do użytku na koniec maja tego roku, jednak jest szansa, że stanie się to nieco wcześniej.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł