Zasłużeni dla budowania wzajemnych międzynarodowych relacji w polskich szkołach

We wtorek 26.02.2019 do Jeleniej Góry przyjechali Irene Fahle i Heinz Zschache, przedstawiciele niemieckiego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z Saksonii. W ciągu dwóch dni swojego pobytu niemieccy goście odwiedzili dwie nowoczesne jeleniogórskie szkoły średnie – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 usytuowany przy ul. 1 Maja oraz na ul. Piłsudskiego Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych im. Unii Europejskiej. Zwiedzający byli pod wrażeniem nowoczesnego wyposażenia obu placówek oraz tablic pamiątkowych, poświęconych tradycji szkoły i jej przeszłości. Celem wizyty naszych przygranicznych sąsiadów było pogłębienie starych i nawiązanie nowych kontaktów mających w przyszłości przysłużyć się dobru dziecka.


DSC 0415


Podczas rozmów z Naczelnikiem …….. Pawłem Domagałą oraz dyrektorami placówek Joanną Marczewską i Alicją Biniak doktor Heinz Zschache kilkakrotnie nawiązał do wieloletniej współpracy polsko – niemieckiej w walce o przestrzeganie i honorowanie praw dziecka we wszystkich dziedzinach. Przypomniał, że w wielu krajach, które podpisały konwencję, dobro dziecka jest nadrzędnym priorytetem. Podkreślił również wagę dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy mieszkańcami Czech, Niemiec oraz Polski. Zarówno on jak i emerytowana nauczycielka Irene Fahle są gorącymi zwolennikami burzenia niczym nieuzasadnionych stereotypów poprzez wzajemne kontakty i budowanie zdrowych relacji międzyludzkich. W ZSET goście mieli okazję, także podczas bezpośrednich rozmów z polską młodzieżą, podzielić się swoimi poglądami oraz w sposób praktyczny zobrazować jej, że wśród sąsiadujących z nami ludzi nie brak także Niemców, którzy chętnie uczą się podstaw języka polskiego.

Jak to podkreśliła Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze, jej szkoła otwarta jest na wzajemną współpracę mającą na celu przede wszystkim dobro młodych ludzi. Podczas odwiedzin w obu szkołach gościom towarzyszyła Krystyna Demkowicz, Przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka z Jeleniej Góry.

Podczas dwudniowego pobytu goście uczestniczyli również w jednej z prób utalentowanego zespołu PENTATONIKA. Ta muzyczna grupa integracyjna działa na naszym terenie już od 1997 roku. Powstała ona przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze z inicjatywy 5 osób: Zofii Borys, Beaty Ignatowskiej, Renaty Bartniczuk, Małgorzaty Łasek i Anny Szewczuk. Dzięki staraniom Zofii Borys, będącej konsultantem ODN, udało się zorganizować dla niepełnosprawnej młodzieży specjalne warsztaty muzyczne prowadzone przez prof. Detleva Cramera z Berlina. Jemu też ODN duży zestaw instrumentów Orff’a. Występujące w zespole osoby niepełnosprawne charakteryzują się niesamowitym poczuciem rytmu i kochają wszelkiego rodzaju muzykę. Po krótkim występie młodych artystów nagrodzono w pełni zasłużonymi brawami.

Czy pobyt niemieckich gości w obu polskich szkołach zaowocuje wzajemną współpracą? Czas pokaże.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł