Miasto Jelenia Góra 18.02.2019 14:25:00

Nowoczesne wyposażenie jeleniogórskich placówek oświatowych dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach RPO WD 2014-2020.

W obecnym okresie programowania Unii Europejskiej Miasto Jelenia Góra realizuje liczne projekty na rzecz edukacji na każdym etapie edukacyjnym. Dzięki pozyskanym środkom w latach 2017-2018 doposażono miejskie placówki oświatowe w nowoczesne i atrakcyjne pomoce dydaktyczne za kwotę ok. 4.400.000 PLN.
Najwięcej środków tj. niemal 1.800.000 PLN wydatkowano na wyczekiwany w szkołach sprzęt IT. Zakupiono m. in. 560 komputerów, 23 tablice interaktywne (z projektorami) i 41 projektorów multimedialnych. Doposażono niemal wszystkie podstawówki i gimnazja, wszystkie licea ogólnokształcące oraz większość szkół zawodowych.
Za kwotę ok. 1.750.000 PLN doposażono pracownie przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze, chemiczne, fizyczne i inne. Szczególne atrakcyjne pomoce i zabawki edukacyjne zakupiono do wszystkich miejskich przedszkoli. Dzięki środkom unijnym zmodernizowano też za kwotę 830.000 PLN kilkanaście szkolnych pracowni zawodowych. Szczególne atrakcyjnie prezentują się zwłaszcza pracownie w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych.
Zadbano też o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie ułatwiające pracę uczniom i nauczycielom, a także sprzęt do terapii np. urządzenia Biofeedback RSA, do kilku szkół w mieście, które dysponują wykwalifikowaną kadrą.
Na następne dwa lata na podstawie diagnoz przeprowadzonych w szkołach Miasto Jelenia Góra przygotowało do realizacji kilka nowych projektów dla placówek na każdym etapie edukacyjnym. Priorytetem jest jednak pozyskanie środków dla edukacji ponadgimnazjalnej i zawodowej.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł