Miasto Jelenia Góra 18.02.2019 11:48:17

W Urzędzie Miasta zorganizowane zostało spotkanie dla przedstawicieli gmin wchodzących w skład ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. Tematem konferencji była prezentacja programu URBACT.

Program URBACT zamierza utworzyć 23 nowe Sieci Planowania Działań, które mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich takich jak m. in. rewitalizacja, zrównoważony rozwój czy realizacja twardych i miękkich inwestycji.

Szkolenie przeprowadził koordynator Krajowego Punktu Urbact Aldo Vargas-Tetmajer

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł