Miasto Jelenia Góra 14.02.2019 12:32:47

📣W trakcie wczorajszej V Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry rajcy debatowali między innymi nad zmianami w Strefie Płatnego Parkowania. W przeciwieństwie do obowiązującej obecnie uchwały zaszło kilka istotnych zmian. Oto one:

🚗 opłaty w Strefie Płatnego Parkowania (mapka w galerii) pobiera się w godzinach w godzinach 8:30-18:00 (wcześniej było od 8:00 do 18:00) od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

🚗 Pierwsze 20 minut postoju w SPP płatne jest 20 groszy (wcześnie za 30 minut płaciliśmy 1 zł)

Za postój auta w kolejnych godzinach opłaty podrożały o 20 % a dokładniej:

🅿️ Za pierwszą godzinę uchwalona została stawka 2,40 zł

🅿️ Za drugą godzinę uchwalona została stawka 2,80 zł

🅿️ Za trzecią godzinę uchwalona została stawka 3,30 zł

🅿️ Za czwartą i każdą następną godzinę stawka 2,40 zł

💲 W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania opłata dodatkowa wynosi 35 złotych a w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie 50 złotych.

🚗 Zmiana stawek związana jest również z odejściem od rozwiązania zakładającego osobne abonamenty dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania i dla mieszkańców Jeleniej Góry na rzecz jednego abonamentu dla mieszkańców Jeleniej Góry

🚗 W zamierzeniach projektu uwzględniono preferencyjne stawki abonamentowe (20 zł/ 1 m-c) dla pojazdów
nisko-emisyjnych (hybrydowych),

✍️ Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nie później niż z dniem 1 maja 2019 roku.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł