Głosowanie na sesji

tvdami.eu

1. Jak zagłosowali Radni?