Miasto Jelenia Góra 13.02.2019 06:42:54

Dziś w siedzibie UM dokonano otwarcia ofert na „przebudowę ulicy Krakowskiej oraz budowę parkingu „PARK&RIDE”. Zadanie to zostało podjęte m.in. z myślą o ograniczeniu niskiej emisji (zanieczyszczeń liniowych) wynikającej z transportu.

– To nie jest ogromna inwestycja drogowa, ale bardzo ważna – powiedział Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry. – Nie ogromna, bo odcinek ulicy mierzy niewiele ponad kilometr (1.093 m), a pojemność parkingu szacujemy na 60 pojazdów, w tym 8 – dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście, będzie też budowana infrastruktura towarzysząca. Okres wykonania całości prac, to niespełna półtora roku – wykonawca musi oddać gotową pracę do końca lipca 2020 r.

O tym, że są to roboty ciekawe dla wykonawców świadczy choćby liczba zgłaszających się do przetargu firm – było ich aż 9, co ostatnio nie miało miejsca. Niestety – wszystkie oferowane ceny (wahały się od 11.650 tys. zł do najniższej – 8.860 tys. zł) przekraczały kwotę, jaką Miasto dysponuje na to zadanie, bo przeznaczone nań środki to 7.400 tys.

– Otwarcie ofert nie kończy procedury przetargowej – powiedziano nam w Wydziale Inwestycji. – Teraz nastąpi proces sprawdzania dokumentacji, a władze samorządowe rozważą, czy – ze względu na rozbieżność najniższej oferty i zagwarantowanych na te roboty środków – kwota zostanie uzupełniona, czy też przetarg będzie powtórzony.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł