DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Szanowni Mieszkańcy !
 Karkonoska  Agencja Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze  we współpracy z  Gminą  Jeżów  Sudecki przygotowuje  wniosek aplikacyjny  na rzecz mieszkańców Gminy  Jeżów Sudecki,    
 w ramach ogłoszonego przez  Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą  naboru wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł