Miasto Jelenia Góra 01.02.2019 13:56:00

Powraca sprawa jelonków, jakie jesienią ubiegłego roku zostały wystawione w trzech miejscach Starego Miasta, a po kilku tygodniach zostały skradzione. – Policja, współdziałając ze Strażą Miejską odzyskała rzeźby autorstwa Levan Mantidze artysty ze Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze w Jeleniej Górze.
Są naprawiane, bowiem w trakcie kradzieży zostały uszkodzone. Powrócą na ulice miasta, ale nie same. Otrzymaliśmy bowiem wiele sygnałów, że jelonki wpisały się dobrze i szybko w krajobraz centralnych deptaków i chcemy, żeby takich rzeźb było więcej. Rozmawiałem- mówi Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, którego dyrekcja i nauczyciele także interesują się sprawą, wręcz deklarują chęć uczestnictwa. Czy powstanie „aleja jelonków” ? – to pytanie czeka na odpowiedź, ale wiele wskazuje na to, że będzie ona pozytywna.
– Chcemy zaprosić do współudziału w jej tworzeniu także zakłady pracy i czy instytucje. Taka „aleja” powinna być naszą wspólną, jeleniogórską sprawą. Byłoby dobrze, gdyby – szanując autonomię decyzji poszczególnych fundatorów – „aleja” miała swój rozpoznawalny styl, więc zapraszamy do kontaktu w tej sprawie w Urzędzie Miasta. Osobą koordynującą poczynania w tym względzie będzie Damian Kostka, z adresem e-mail- dkostka@jeleniagora.pl

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł