Miasto Jelenia Góra 30.01.2019 11:59:56

16 głosami ZA, przy 5 przeciw i jednym wstrzymującym się Radni Jeleniej Góry uchwalili budżet na 2019 rok!
Wkrótce więcej informacji

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł