Miasto Jelenia Góra 17.01.2019 13:44:48

Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak spotkał się z Lucyną Musiał, Agnieszką Burdą, Marcinem Polowczykiem i Tomaszem Żylewiczem czyli autorami wyjątkowego kalendarza, którego bohaterami są osoby niepełnosprawne z Miasto Jelenia Góra i regionu.
Kalendarz można zakupić w różnych rejonach miasta, ale najłatwiej poprzez kontakt z organizatorami.
Koszt kalendarza- 30 złotych
Pełen dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na doposażenie pracowni logopedy w Szkole Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jeleniej Górze, oraz rehabilitację niepełnosprawnych dzieci będących pod opieką Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszenia Pomocy Chorym “Dąb”.

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł