10.000 podmiotów, których to prawo obejmie w Jeleniej Górze

kwZ dniem 1 stycznia br. na mocy ustawy z lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności następuje przekształcenie ich niejako automatyczne. Niemniej przepisy, dotyczące w Jeleniej Górze ok. 10.000 podmiotów, których to prawo obejmie, są nadal nie do końca jasne.

– Przede wszystkim niejasności dotyczą kwestii najbardziej interesujących właścicieli, to znaczy wysokości bonifikat – powiedział Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. – Chcąc zapewnić równość wobec prawa wszystkich właścicieli gruntów, i tych miejskich, i tych Skarbu Państwa, założyliśmy tymczasem, że bonifikaty „miejskie” będą równe tym, które dotyczą gruntów Skarbu Państwa. Czy w tym zakresie będą w bliższej lub dalszej przyszłości jakieś zmiany – rozstrzygać będziemy później. Tymczasem, wyjaśniając kwestie, o które dopytują mieszkańcy, informujemy:

– dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się z opłatę przekształceniową, wysokość jej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. W uproszczeniu – w roku 2019 nic się nie zmienia opłatę w dotychczasowej wysokości należy wnieść w terminie do 31 marca br. Po przekształceniu zostanie ona zaliczona jako „przekształceniowa”.

Cały proces przekształcenia będzie długotrwały, co wynika ze wspomnianej liczby podmiotów, jakiej dotyczy. Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie zaświadczenie , które będzie wydane – nieodpłatnie – przez Urząd Miejski w Jeleniej Górze do dnia 31. grudnia br. Gdyby właściciel z różnych powodów życzył sobie wydania takiego zaświadczenia szybciej na swój wniosek, wówczas obowiązuje go opłata skarbowa 50 zł.

Zaświadczenia będą wydawana na właścicieli, którzy figurują w księgach wieczystych nieruchomości.

Gdy właściciel zgłosi na piśmie chęć jednorazowego wniesienia opłaty, a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu w dziale III pobierana jest opłata: 250zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, 75 zł – w przypadku wnoszenia opłaty przez 20 lat. Zaleca się, aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia (2019) zgłosili ten zamiar na piśmie przed 31 marca br.

Jeszcze przed końcem stycznia br. zostanie w Urzędzie Miasta uruchomiony punkt informacji o sprawach przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a dyżurującym w tym punkcie pracownik będzie – w zależności od indywidualnych sytuacji i uwarunkowań – udzielał precyzyjnych odpowiedzi w sprawach procedury. O dacie uruchomienia punktu powiadomimy osobnym komunikatem.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł