Miasto Jelenia Góra 31.12.2018 10:41:59

W związku z powtarzającymi się pytaniami, dotyczącymi awarii zasilania ozdób na choince w Sobieszowie wyjaśniamy:

choinka jest zasilana w energię elektryczną z pobliskiej lampy, która uległa zniszczeniu po uderzeniu w nią
samochodu osobowego
lampa ta nie nadaje się do naprawy, następnego dnia po zniszczeniu zostało złożone zamówienie na nową, jednak ze względu na fakt, iż ten typ lamp nie jest w stałej sprzedaży, wykonawca prac instalacyjnych czeka na dostawę
nie istnieje możliwość bezpiecznego „przepięcia” zasilania do innej lampy, bowiem ze względu na odległości poprowadzenie przewodu napowietrznego nie jest dobrym rozwiązaniem.

Przepraszamy mieszkańców Sobieszowa za zaistniałą sytuację, aczkolwiek jej źródłem nie jest żadne zaniechanie ze strony służb miejskich

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł