Dwie kolejne umowy inwestycyjne i remontowe

Dwie kolejne umowy na roboty inwestycyjne i remontowe podpisał dziś Prezydent Miasta, Jerzy Łużniak. Szczególnie jedna jest znacząca, także w wymiarze symbolicznym – po kilkunastu latach oczekiwania mieszkańcy ulicy Nadbrzeżnej będą mieli zupełnie odmienioną tę drogę – przebudowa dotyczy 2,6 km jezdni , z położeniem nowej nawierzchni bitumicznej, powstanie droga rowerowa o długości ponad kilometra w nowym odcinku i jeszcze więcej na odcinku przebudowywanym – łącznie tyle samo, ile liczy nowa jezdnia.


P1000821

Ponad roboty drogowe równie istotne są prace ziemne i związane z tym prace przy budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, a ponadto można się spodziewać remontu dwóch kładek, budowy oświetlenia, budowy wygrodzeń i poręczy poprawiających bezpieczeństwo ruchu, i wiele innych drobniejszych prac.

Łączna wartość umowy to ok. 6,77 mln zł brutto, wykonawca daje gwarancję na 60 miesięcy, deklarując, że ukończy roboty nie później niż do 30 czerwca 2020 r.


P1010003


Druga z prac jest zupełnie inna – Zakład Stolarski z Leszna wymieni w terminie do końca wakacji 120 okien i 6 drzwi w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 1 Maja ,popularnie zwanym „handlówką”. Cena za te prace to prawie 300 tys. zł, a jest to II etap termomodernizacji budynku, co oznacza, że mojego planowanym zakończeniu (sierpień 2019 r.) będziemy ponosić niższe koszty ogrzewania obiektu.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł