Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Odrodzenia (nr 28/19, nr 31/2, nr 32/1, nr 33/1, nr 37/5, nr 35/2, nr 34/5, nr 34/10 obr. 0006)

Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Odrodzenia

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1000,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 300,- zł netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku.

Część jawna przetargu odbędzie się 7 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

powierzchnia – 20 321 m2

Kontakt dla osób zainteresowanych dzierżawą:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, tel. 75 75 47 710, inwestycje@szklarskaporeba.pl

Oferta [Adobe Acrobat PDF – 834 KB]
Umowa – projekt
[Adobe Acrobat PDF – 73 KB]

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł