Choroby otępienne – problem XXI wieku

Prawo do zdrowia uniwersalnym prawem człowieka.

Od początku września Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje „Edukacyjny program dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnościami typu otępiennego, w szczególności z chorobą Alzheimera”. W ramach tego projektu w dniu 26 października, w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbyła się konferencja „Choroby otępienne – problem XXI wieku”. Schorzenia neurodegeneracyjne, a w szczególności choroba Alzheimera dotyka już ludzi po 56 roku życia, a liczba zdiagnozowanych zachorowańna całym świecie systematycznie rośnie mówi Remigiusz Stefaniak zKSON.


Psycholog Szymon Trzebuniak


Wykładem „Zrozumieć osobę starszą – czyli jak z wiekiem zmienia się myślenie, przeżywanie i zachowanie. Jak rozmawiać z osobami starszymi i dotkniętymi otępieniem i demencją” psycholog Szymon Trzebuniak zaprezentował schemat zachowania i postępujące ograniczenia w percepcji osób zmagających się z otępieniem i demencją. W obrazowy sposób omówił powszechne relacje opiekuna i osoby chorej. Na przykładach przedstawił usprawnienie tych relacji poprzez zrozumienie mechanizmów postrzegania otoczenia przez osoby chore. Wykład wywołał sporą dyskusję, w której słuchacze, często opiekunowie chorych, przedstawiali swoje życiowe doświadczenia, a Szymon Trzebuniak omawiał je z punktu widzenia psychologa praktykującego na co dzień w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Bolesławcu oraz Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Wykładem „3 x P, czyli trzy kolejne kroki – 1. Prewencja, 2 – Profilaktyka, 3 – Procedura Leczenia – zapewnią każdemu najlepszy osiągalny stan zdrowia” zastępca dyrektora ds. medycznych oddziału NFZ we Wrocławiu – dr Zbigniew Hałat przedstawił zagadnienia chorób otępiennych nie jako problem cywilizacyjny, a naturalny etap życia, który od zawsze towarzyszy człowiekowi. Przedstawiając założenia programu „3 x P” omówił obecną sytuację panującą na rynku usług medycznych orazniepokojące prognozy na najbliższe lata dotyczące możliwości finansowania leczenia tej grupy pacjentów w odniesieniu do rosnących potrzeb.

Wykład dr Zbigniewa Hałata - zastępcy dyrektora ds. medycznych NFZ we Wrocławiu1

Ostatnim wykładem Szymon Trzebuniakzaprezentował „Trudności w opiece nad osobami starszymi. Poświęcenie, przemęczenie, irytacja, bezsilność, stres – jak pomagając bliskim chronić siebie”. Wykład w całości poświęcony został opiekunom chorych na otępienie, demencję i chorobę Alzheimera, którzy wykonując tytaniczną pracę często sami zmagają się z ogromnym obciążeniem psychicznym, niekiedy prowadzącym do depresji. Najczęściej opieką zajmuje się najbliższa rodzina, która zazwyczaj musi pogodzić opiekę nad osobą chorą z pracą zawodową i prowadzeniem własnego gospodarstwa domowego. Taki natłok obowiązków często wywołuje poczuciebezradności, przemęczenia, a w efekcie pogorszenie stanu zdrowia opiekuna. Osoba zmagająca się z otępieniem jeszcze często w naszej społeczności odbierana jestw sposób negatywny i jak wynika z licznych wypowiedzi problem ten jest przez rodzinę ukrywany. Konkluzją konferencji było podkreślenie znaczenia objęcia opieką i wsparciem nie tylko osoby chorej, ale również jego opiekuna, gdyż od stanu zdrowia opiekuna w znacznym stopniu zależy standard opieki nad osobą zmagającą się z chorobą neurodegeneracyjną. Cała konferencja została zarejestrowana przez internetowe Radio KSON, a zaprezentowane w jej trakcie wykłady można odsłuchać na stronie http://bit.ly/2vRmo4q.

Realizowany przez KSON projekt współfinansowany ze środkówPFRON będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,prowadzony jest do końca roku. Najbliższe spotkanie warsztatowe oraz spotkania indywidualne z psychologiem odbędą się 8 listopada w siedzibie KSON. Osoby zainteresowane wsparciem w ramach projektu zapraszamy do wcześniejszego kontaktu oraz zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu, w siedzibie Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 16.00 lub telefonicznie (75) 75 24 254, a także na e-mail: biuro@kson.pl.

Remigiusz Stefaniak

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł