Piękna nasza Polska cała

Pod takim tytułem odbył się przepiękny koncert celebrujący jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. W Filharmonii Dolnośląskiej rozbrzmiały przepiękne pieśni patriotyczne, wykonywane przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 – chór „Złote nutki”, Szkoły Podstawowej nr 10 – chór „Dziesiąteczki” i szkoły Podstawowej z Czernicy – chór „Czerniczanki”.


image006


Wysłuchano kilkunastu utworów, między innymi: „Pierwsza kadrowa”, „Maszerują strzelcy”, „My Pierwsza Brygada”, „Rota”. Chórzystów przygotowała Pani Anna Skóra, która była także głównym inicjatorem uroczystości. Licznej grupie śpiewającej towarzyszył kameralny zespół instrumentalny, przygotowany przez Pana Olgierda Hryniewickiego. Koncert prowadziła Pani Joanna Moryc.

Tę wzniosłą, artystyczną ucztę uświetniła reprezentacyjna grupa taneczna z Dwójki, pod kierunkiem Pana Grzegorza Gigiela. Uczniowie wykonali przepiękne polskie tańce: krakowiaka i poloneza.Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiło w sumie 120 uczniów, którzy zebrali owacje na stojąco. Dostarczyli wielu wzruszeń i dali wyraz szacunku do trudnej historii naszej ojczyzny. Wykonawcy pokazali nie tylko swój wielki talent, lecz także patriotyczną postawę.

Koło Chrobrówki


 

{djmedia 625}


portalik24.pl
Czytaj cały artykuł