Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”.

Wójt  Gminy Jeżów Sudecki ogłasza konsultacje społeczne

1. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 r.,poz.450 ze zm.) w sprawie przedmiotu  konsultacji.

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł