Zmiany adresów lokali wyborczych

Za kilkadziesiąt godzin – wybory. Przypominamy o tym, że w Jeleniej Górze będziemy wybierać radnych a także Prezydenta Miasta, głosując w 45 obwodach wyborczych – siedzibach obwodowych komisji.


P24 6395


Lokalizacja niemal wszystkich komisji jest dokładnie taka sama, jak w poprzednich wyborach, ze względu na różne okoliczności (najczęściej remonty) siedziby kilku są inne. Zachęcamy wyborców do zapoznania się z adresami lokali na stronie internetowej Miasta.

Zmiany adresów lokali są następujące:

– wyborcy głosujący dawniej w JELMED będą w niedzielę głosowali w obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Złotniczej (wejście przez bramę wjazdową na parking)

– głosujący w Teatrze im. C.K. Norwida ze względu na remont będą głosować w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Armii Krajowej 8

– wyborcy z obwodu nr 13 głosujący dawniej w Szkole Podstawowej nr 11 będą głosowali w Szpitalu przy ul. Ogińskiego 6 (uwaga: wyborcy z obwodów 17 i 18 głosują nadal głosują nadal głosują w SP 11)

– głosujący dawniej w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych będą głosowali w Muzeum Przyrodniczym (Szkoła jest obecnie ocieplana)

– głosujący w Jagniątkowie, w ośrodku WARTA będą głosować w Muzeum Miejskim – Domu Gerharta Hauptmanna (w dniu głosowania nie będą pobierane opłaty za parkowanie samochodów)

Drobną zmianę należy odnotować w Maciejowej, wprawdzie nie zmieni się adres lokalu – Wrocławska 71 – ale głosować będziemy nie w przychodni „Lekarz Rodzinny”, a w siedzibie filii Książnicy Karkonoskiej – korzystać będziemy z tego samego wejścia, co wcześniej, wspólnego dla obu instytucji.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł