Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej

Czy policyjna współpraca polsko – niemiecka jest zawsze efektywna? Czy nasze oczekiwania i reakcje partnera po drugiej stronie są zbieżne? Pytania takie jak te oraz podobne często pojawiają się podczas realizacji spraw międzynarodowych, w ramach współpracy operacyjnej. Przepisy wewnętrzne obowiązujące na terenie innych państw oraz sposób odbierania komunikatów i przetwarzania informacji w obrocie międzynarodowym odbiegają niejednokrotnie od siebie. Dlatego skuteczne zwalczanie przestępstw oraz efektywna współpraca w wymiarze międzynarodowym w ramach współpracy policji na terenach przygranicznych wymagają zrozumienia kultury funkcjonowania instytucji partnera zagranicznego.

jelenia-gora.policja.gov.pl
Czytaj cały artykuł