Granty dla organizacji

Lokalizacja: Centrum Aktywności POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 – Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn, Polska
Data: 16 Listopad 2018 14:00 – 16 Listopad 2018 17:00

Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na spotkania dotyczące przygotowania projektów grantowych.

16 listopada 2018 r., godz. 14-17 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE przy ul. Żołnierskiej 13 w Podgórzynie

Spotkania grupy roboczej będą dotyczyły wszystkich trzech projektów grantowych zaplanowanych w drugim półroczu 2018 r.:
• włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór
• inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego
• inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej w terminie 2 dni przed planowanym spotkaniem.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu via e-mail: sekretariat@duchgor.org lub telefoniczne pod nr.: 75 644 21 65.

Źródło: Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR

szklarskaporeba.pl
Czytaj cały artykuł