Zebranie wiejskie – Jeżów Sudecki

OGŁOSZENIE
Zgodnie z § 5, ust. 1 Statutu Sołectwa Jeżów Sudecki  zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE
Dnia 19 października 2018 roku (piątek) o godzinie 18:00 – w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, Jeżów Sudecki, ul. Kręta 27

Porządek Zebrania Wiejskiego:
1. Otwarcie  zebrania.
2. Prezentacja kandydatów w wyborach samorządowych.
3. Dyskusja.
4. Zamknięcie zebrania.

Zapraszam mieszkańców do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim.

Sołtys wsi Teresa Mitka

jezowsudecki.pl
Czytaj cały artykuł