Prezes PSL w Jeleniej Górze

Czas przedwyborczy to bardzo ożywiony okres dla wszystkich samorządowców. Prezesi i czołowi przedstawiciele większych partii politycznych podróżują po całej Polsce i odwiedzają swoich zwolenników we wszystkich regionach Polski.


DSC 3534


W piątek 12.10.2018 o godz. 17.00 ze swoimi zwolennikami i sympatykami spotkał się Prezes NK PSL Władysław Kosiniak –Kamysz, czołowy polityk tego ugrupowania. Na spotkaniu w hotelu „Fenix” wzięło udział ponad 40 osób. Byli również obecni: Prezes Rady Dolnośląskiej PSL Paweł Gancarz, Szef FML ( Federacja Młodych Ludowców) Miłosz Motyka-twórca listy “Sami Swoi” oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Kazimierz Huk.

Jak to stwierdził podczas swojego wystąpienia Władysław Kosiniak –Kamysz, przed Polskim Stronnictwem Ludowym jeszcze sporo wyzwań. Nieprawdą jest, co zarzuca Ludowcom PiS, że partia nie ma programu. Przedstawiciele PSL-u starają się podnosić w Sejmie problemy dotykające szerszej grupy ludzi. Jako jedyni są zwolennikami emerytur bez podatku. Między innymi proponują również ciepłe darmowe posiłki w szkołach i powszechną, profilaktyczną opiekę dentystyczną. Ich zdaniem problem ciężkich plecaków można by zlikwidować, gdyby wprowadzić tablety dla uczniów, na których mogłyby być zapisane konkretne podręczniki.

PSL bardzo sceptycznie podchodzi do obecnego rządu, zdecydowanie zdominowanego przez PiS. Podkreślanie, że na budowę dróg znajdą się pieniądze, jeżeli w gminach będą rządzić zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, uważają za niedopuszczalne i niegodne polityka. Ludowcy zarzucają premierowi Mateuszowi Morawieckiemu okłamywanie społeczeństwa w istotnych kwestiach. Jak to zaakcentował Władysław Kosiniak –Kamys, podjęto nawet próby, żeby policzyć jego istotne, ewidentne wpadki.

– PiS dzieli społeczeństwo, a my się na to nie godzimy – podkreślił Prezes PSL.

Podczas spotkania przedstawiono kandydatów PSL do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego okręg nr 4 oraz kandydatów na wójtów i burmistrzów.

Nad prawidłowym przebiegiem piątkowego wydarzenia czuwał Wiceprezes PSL Zarządu Powiatu Grodzkiego w Jeleniej Górze Adam Kubicki.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł