Wyróżnienia dla Wydziału EZiT w JEleniej Górze UE we Wrocławiu

W dniu 26.06.2018 r. na LIII Sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry odbyło się głosowanie w sprawie przyznania honorowego tytułu „Zasłużony dla miasta Jeleniej Góry”. Zdecydowaną większością głosów, przy jednym wstrzymującym się i sześciu nieoddanych, to zaszczytne wyróżnienie otrzymał Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wnioskodawcą przyznania wyróżnienia dla Wydziału był nasz absolwent wiceprezydent Miasta Jeleniej Góry – Piotr Paczóski.

odznaka

Z kolei 28.06.2018 r. na XLVIII sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęto uchwałę o przyznaniu Wydziałowi Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W uzasadnieniu powyższej decyzji podkreślono, iż działania Wydziału na rzecz Dolnego Śląska widoczne były od samego początku funkcjonowania Uczelni. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni, będąc członkami licznych zespołów eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe, realizują działania na rzecz Dolnego Śląska związane m.in. z opracowywaniem strategii rozwoju dla gmin, miast i powiatów Dolnego Śląska, programów naprawczych dla przedsiębiorstw w regionie, lokalnych programów rewitalizacji miast i gmin, studium wykonalności projektów itp. Wyniki badań pracowników naukowo-dydaktycznych WEZiT znajdują zastosowanie w rzeczywistości gospodarczej i społecznej Dolnego Śląska. Wnioskodawcą wyróżnienia dla Wydziału był pracownik Wydziału – dr Marek Obrębalski

Warto podkreślić, że 5 października 2018 r. Inauguracją Roku Akademickiego 2018/2019 Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze rozpoczyna obchody Jubileuszu 50-lecia swego powstania. Od tego momentu, przez cały kolejny rok będą organizowane wystawy, wykłady otwarte oraz konferencje naukowe wpisujące się w to wyjątkowe wydarzenie dla życia jeleniogórskiego Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Poprzez ten fakt najstarsza na naszym terenie Uczelnia chce podkreślić tę 50-letnią, trwałą obecność w historii Jeleniej Góry, w życiu i świadomości wielu pokoleń jej mieszkańców oraz nieprzerwaną więź z Jelenią Górą i naszym regionem.

portalik24.pl
Czytaj cały artykuł