Miasto Jelenia Góra 29.06.2018 11:52:23

Mobilny PSZOK w lipcu
W lipcu przeprowadzona zostanie kolejna mobilna zbiórka odpadów problemowych takich jak farby, rozpuszczalniki, detergenty, oleje, urządzenia elektryczne, więcej:
http://bit.ly/2KlZxZf

Miasto Jelenia Góra
Czytaj cały artykuł